Korvaako Kela oikomishoitoa?

Korvaako Kela oikomishoitoa?

Kela korvaa toimenpiteitä, jos oikomishoito on välttämätöntä muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi. Näitä sairauksia tai tiloja ovat esimerkiksi huomattavat leukojen synnynnäiset kasvu- ja kehityshäiriöt, halkiot, merkittävä ylä- tai alaleuan pieni- tai suurileukaisuus, mikro- tai makrognatia Oikomishoitoa voidaan korvata annettujen lausuntojen perusteella aikuisille korkeintaan viisi vuotta sekä lapsille ja nuorille 18-vuotiaaksi. Näiden määräaikojen täytyttyä asiakkaan tulee toimittaa edellä mainitut materiaalit uudesta tilanteesta, jos oikomishoitoa haetaan edelleen korvattavaksi.

Klinikka 32 hoitaa ajanvaraukset erityisesti hammashoitoklinikoille tarkoitetussa ohjelmassa Dentas. Potilaan kirjaa hoitojonoon vastaanottoapulainen tai lääkäri. Hoitojonoon reskiteröimisellä järjestelmään kirjataan seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, henkilötunnus, vastaanottoaika, toivottu palvelu ja vaiva Oikomishoidon hoitojonon pisin sallittu odotusaika alle 19-vuotiaalle sairasvakuutuksen piiriin kuuluvalle henkilölle on 9 kuukautta.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. More information | I understood