Kliinik 32 on suletud!

Kliinik 32 on suletud!
27. maaliskuun 2020

26.03.20 Terviseameti korraldusega keelati plaanilise hambaravi osutamine ning lubati piirduda üksnes vältimatu abi osutamisega. Seaduse kohaselt on vältimatu abi selline abi, mille edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Vältimatut hambaravi osutavad eriolukorras Haigekassa lepingupartnerid, nimekiri hambaravi kliinikutest on leitav Haigekassa kodulehelt.

Vastavalt seadusele ei ole lubatud ühtegi patsienti meie kliinikus vastu võtta kuni korralduse muutmiseni. Korralduse muutmise võimalik aeg ei ole hetkel teada.

Vabandame kõigi ebamugavuste eest, ootame olukorra lahenemist.

Kliinik 32

E-post: info@kliinik32.ee

Telefon: +372 6 32 32 32

Skype: kliinik32

——————————————–

Terviseameti otsus:

Hambaravi ja eriarstiabi osutamise piirangud

Kasutades Terviseametile tervishoiuteenuse korraldamise seaduse § 59 lõigete 5, 6 ja 7 alusel antud kohustust ja õigust ümber korraldada epideemia hädaolukorras tervishoiuteenuse osutamist, arvestades COVID-19 jätkuvat levikut Eestis ja isikukaitsevahendite ratsionaalse kasutamise vajalikkust annan korralduse lõpetada plaanilise abi osutamine, sh sõeluuringute tegemine hambaravi osutajate poolt ja nende eriarstiabi osutajate poolt, kes ei kuulu haiglavõrgu kava haiglate loetellu tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 tähenduses ning piirduda vältimatu abi osutamisega.

Plaanilise abi lõpetamisel hinnata iga üksikut juhtu individuaalselt ning viia lõpuni selline plaaniline tegevus, mille katkestamine halvendaks oluliselt haiguse edasist prognoosi või seaks ohtu isiku tervise.

Kindlasti tuleb igal teenuse osutajal ise tagada oma patsientide teavitamine ja nõustamine.

Tervishoiutöötajatel, kes töötavad nimetatud asutustes, olla valmis eriolukorra juhi vastava korralduse korral suunduda abistama esmatasandile või haiglatesse.

Vältimatu hambaravi osutajate loetelu on leitav Eesti Haigekassa kodulehel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Merike Jürilo

Peadirektor


Aiheista

Jaga artiklit

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. More information | I understood