48-vuotias nainen – puuttuvat hampaat

48-vuotias nainen – puuttuvat hampaat

POTILASTAPAUS

48-vuotias nainen – puuttuvat hampaat

Alkutilanne:

Ientulehdus, puuttuvia hampaita, laaja hampaiden kuluminen, purennan madaltuminen, juuren alla olevia tulehduksia, poistettavia proteeseja, pitkäaikaisesta hampaattomuudesta johtuen kaventunut ja madaltunut alaleuka.

Hoidon kesto:
2,5 vuotta

Hoito:

Ienhoito, juurihoito, puuttuvat hampaat korvattiin hammasimplanteilla, purenta korjattiin täykeraamisilla kruunuilla ja laminaateilla, hoitotuloksen stabiloimiseksi valmistettiin purentamuotti.

Kuvat ennen:

Kuvat jälkeen:

Hammashoitajat