Kliinik32

Kollegoille

Kollegoille

Hyvä kollega
 
Kliinik 32 on monitieteinen hammashoitokeskus, joka on keskittynyt monimutkaisten hammasongelmien ratkaisemiseen.
 
Hammashoidon eri osa-alueita koskevajatkuva täydennyskoulutus ja tiimityöskentely mahdollistavat kehittymisen ja ratkaisujen löytämisen monimutkaisissakin tapauksissa. Lääkärimme osallistuvat säännöllisesti ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja käytännön työpajoihin ympäri maailmaa. Lisäksi järjestämme Virossa hammaslääkäreille suunnattuja työpajoja ja seminaareja, joiden avulla voimme jakaa tietämystämme ja osaamistamme.
 
Monimutkaisten hammasongelmienratkaisemisessa teemme yhteistyötä muissa hammashoitoloissa työskentelevien lääkärien kanssa. Olemme myös perustaneet Kliinik 32 Study Clubin, joka muodostaa kiinteän osan maailmanlaajuista Spear Study Club -verkostoa. Spear Study Club on pieni hammaslääkärien ja erikoishammaslääkärien yhdistys, jonka pyrkimyksenä on edistää monitieteistä hammashoitoa, toisin sanoen parantaa yhteistyötä eri aloihin erikoistuneiden ammattilaisten kesken.
 
Kliinik 32:n opintokerho liittyi Spear Study Club -verkostoon vuoden 2011 alussa. Tiiviin vuoropuhelun ansiosta voidaan jakaa kokemuksia ja lääkärit saavat lisää tietoa hammaslääketieteen eri aloilta. Vuoropuhelu myös parantaa yhteistyötä ja auttaa siten ymmärtämään paremmin potilaan ongelmia. Kaikki tämä yhdessä mahdollistaa kokonaisvaltaisen hoidon tarjoamisen ja sen myötä pysyvän ja onnistuneen hoitotuloksen. Spear Study Clubia johtavat kansainvälisesti tunnustettu protetiikkaan erikoistunut hammaslääkäri Frank Spear ja hammaslääkäri Steve Radcliff.
 
Spear Study Club tarjoaa jäsenilleen vuosittain kahdeksan monitieteistä hammashoitotapausta eri hammaslääketieteen aloilta selvitettäväksi asiantuntijoiden kanssa. Jäsenet tapaavat työpajoissa, joissa he keskustelevat hoitosuunnitelmista käyttäen apunaan interaktiivisia DVD-esityksiä ja päivittäisen kliinisen toiminnan hoitosuosituksia. Spear Study Clubin koulutuskeskus sijaitsee USA:n Arizonassa Scottsdalessa. Siellä järjestetään vuosittainen kaikille klubin jäsenille suunnattu 2,5 päivän mittainen tapaaminen, jonka aikana osallistujat työskentelevät Frank Spearin ja muiden asiantuntijoiden ohjaamissa työpajoissa.
 
Olemme kiinnostuneita yhteistyöstä.Kun haluatte konsultoida hammaslääkäreidemme kanssa, lähettäkää tiedustelu sähköpostiosoitteeseen info@kliinik32.ee.
 
 


.