Kliinik32

Yksityisklinikka

Klinikka 32 on Tallinnassa sijaitseva monitieteellinen hammashoitokeskus, jonka toimialaan kuuluu hammashoito, ortodontia, implantologia ja parodontologia sekä suuhygienistin palvelut ja ensiapu.

 

KELA korvaa 50% niin Virossa kuin Suomessa tehdystä paikkaushoidosta.

Asiakkaiden hampaista huolehtii lähes 45 henkeä käsittävä henkilökunta, joka koostuu hammaslääkäreistä ja avustavasta hoitohenkilökunnasta. He toimivat yhteistyössä voidakseen taata monitieteellisen hoidon: eri alojen hammaslääkärit tapaavat toisiaan säännöllisesti pohtiakseen potilastapauksia ja konsultoidakseen tarvittavissa kysymyksissä.

Klinikka 32 toimii erityisesti hammashoito on rakennetuissa tiloissa, joissa sijaitsee mm. erillinen leikkaussali. Olemme myös investoineet huomattavan paljon hoitoteknologiaan. Tarjoamme hoitopalveluja, jotka sisältävät säännölliset hampaiden ja suun tarkastukset sekä pitkäaikaishoidot ja palvelemme myös yllättävissä ja kiireellisissä hammasvaivoissa.

Klinikka 32:ssa on käytössä seuraavat hoitoteknologiat:

Uuden sukupolven teknologiaan perustuva hammashoidon 3D-röntgenlaitteisto.

3D-kuvauslaitteistolla voidaan ottaa 3D-röntgenkuvia, panoraamatomografiakuvia ja lateraalikallokuvia. Näiden avulla diagnoosia varten tarvittavat röntgenkuvat saadaan kolmiulotteisina ja eri kulmista kuvattuina. Menetelmä vähentää potilaan riskejä erilaisissa hoitotoimenpiteissä, erityisesti silloin kun hoitoon sisältyy kirurgisia osioita, ja antaa uusia mahdollisuuksia diagnoosin teossa ja hoidonsuunnittelussa.

Hammashoitomikroskoopit juurihoidossa

Erityinen hammashoitomikroskooppi suurentaa 20-kertaisesti. Tällöin juurikanavat nähdään entistä tarkemmin ja sieltä näkyvät myös ahtaat sivukanavat. Laitteen avulla voidaan hoitaa sellaisetkin juurikanavat, joita aiemmin pidettiin mahdottomina hoitaa. Lisäksi pystytään löytämään hampaissa olevat halkeamat ja murtumat, jotka paljaalla silmällä katsottaessa voivat jäädä huomaamatta. Näitä mikroskooppeja Klinikka 32:ssa on kaksi kappaletta.

Ortodonttisen hoidon suunnitteluohjelma Dolphine

Dolphine on maailman nykyaikaisimpia hammashoito-ohjelmia. Sen avulla voidaan kartoittaa nykytilanne, suunnitella hoito ja ennustaa oletettavat muutokset potilaan kasvoissa ja luuston kasvussa. Röntgenkuva voidaan yhdistää potilaan valokuvaan ja näin pystytään seuraamaan muutoksia hoidon kuluessa. Ohjelman toista osaa käytetään suunsisäisen hoidon suunnitteluun: jos suussa ei ole tilaa, niin hammasta voidaan ohjelman avulla siirtää siten että tulos vastaa suunniteltuja kasvonpiirteitä.

Uudet mahdollisuudet hampaiden korjaamiseen

Lumineerit ovat uuden sukupolven keraamisia laminaatteja, joita Amerikassa pidetään esteettisen hammashoidon vastauksena korjausta tarvitseville hampaille. Toisin kuin Virossa tähän asti käytössä olleilla laminaateilla, voidaan lumineereilla saavuttaa vuosikymmeniä kestävä tasainen ja esteettinen hammasrivi ilman että asiakkaan hampaita hiotaan tai vaurioitetaan. Hieman vaikeammissa tapauksissa voidaan hampaiden asennon korjaamiseen valita niin sanotut näkymättömät braketit, jotka kiinnitetään asentomuutosta varten hampaiden sisäpinnoille eivätkä siis näy ulospäin. ”Näkymättömät” braketit valmistetaan jokaiselle potilaalle yksilöllisesti siten että ne vastaavat suusta tehtyä kipsimallia, ottaen huomioon kunkin hampaan muoto ja erityispiirteet.

Hammaste SPA –ohjelma

Hammaste SPA –ohjelma sisältää hampaiden perusteellisen puhdistuksen ja yksilölliset ohjeet hampaiden huoltamiseen. Ohjelmaan lisätään asiakkaan toivomuksesta hampaiden valkaisu. Hammaste SPA –ohjelmassa potilaan hampaista huolehtivat suuhygieniaan ja suun terveydenhoitoon erikoistuneet suuhygienisti Julia Janpol, Eveli Hark ja Krista Aas.

Hammashoito Klinikka 32                  .